Társasházi közös képviselet

Közös képviselőre van szükségetek?

25 évnyi tapasztalattal állok a társasházak rendelkezésére

Átláthatóság, elszámoltathatóság, szakszerűség a közös képviseletben!


Tekints bele a társasházkezelés részleteibe!

A társasházi közös képviseletről általában

A közös képviselő feladat- és hatásköre:

1. Szervezési tevékenység

A tulajdonostársak döntéshozó fórumát a közös képviselő hívja össze, ő készíti elő a közgyűlés határozatait, valamint felel a meghozott döntések végrehajtásáért. Munkáltatói jogkörben ő gondoskodik a munkavállalók kiválasztásáról (gondnok, házfelügyelő, takarító stb.).

2. Jogi tevékenység

A közös képviselő ügyel a társasház működésének törvényességére, továbbá gondoskodik arról, hogy a közösség döntései megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek. Ügyel a házirend betartatására, továbbá ő jár el a hátralékos tulajdonosokkal szemben, a jelzálogjog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlésének kezdeményezése a közös képviselő feladata. A társasház mint közösség perbeli képviseletét a közös képviselő látja el, valamint a különböző hatóságok előtt is ő jár el a közösség nevében.

3. Gazdasági és pénzügyi tevékenység

A közös képviselő feladata a közös költség hozzájárulás kiszámítása és beszedése. Ő készíti elő az éves költségvetési javaslatot és tárja azt a közgyűlés elé. Nyilvántartja a beérkező és kimenő számlákat, rendelkezik a közösség bankszámlája felett. Feladatai közé tartozik még az adózással összefüggő ügyek intézése, az éves mérlegbeszámoló elkészítése, munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése, valamint az iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése.

4. Műszaki tevékenység

A közös képviselőnek minden szükséges intézkedést meg kell tennie az épület fenntartásáért. Ő rendeli meg a szükséges építési-szerelési, karbantartási munkákat, szerzi be a felújítási munkák elvégzéséhez a kivitelezői árajánlatokat, ellenőrzi a kivitelező munkáiról szóló referenciákat. Megköti a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz az átalányszerződéseket, külön megbízással megrendeli a felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégeztetéséhez műszaki szakvéleményt, továbbá gondolkodik az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról.

5. Ellenőrzési tevékenység

A közös képviselő ellenőrzi a közös tulajdonú bérbe adott lakás, helyiség rendeltetésszerű használatát, a közmű-fogyasztásmérők leolvasását, továbbá a központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók fűtőberendezésének hőfogyasztását.

A közös képviselő felelőssége:

A közös képviselő felelőssége három kategóriába sorolható, úgymint erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség.

Társasházi hitelek? Mit lehet ezekről tudni?

A társasházi hitelek a társasházak közös tulajdonában lévő és álló épületrészek felújítására, korszerűsítésére szolgálnak, többek között az alábbiakra:

 • külső homlokzat, tető, lépcsőház felújítására;
 • kémény felújításra, kéménybélelésre;
 • központi fűtés kialakítására, fűtéskorszerűsítésre;
 • vezetékek felújítására: víz, villany, gáz és szennyvíz;
 • nyílászárók cseréjére vagy korszerűsítésére;
 • kerítés, lépcsőház, lift, közös tároló felújítására;
 • közművek felújítására;
 • egyedi fűtőberendezések közösségi cseréjére;
 • kaputelefon felújítására és kialakítására;
 • megújuló energia forrás kialakítására;
 • pályázati források kiegészítésére.

A társasházak hitelképességét meghatározó tényezők:

 • felújítási alap képzés
 • kintlevőség mértéke
 • meglévő önerő (mely lehet meglevő vagy újonnan kötött lakástakarék pénztári megtakarítás)

Feltétele: Közgyűlési határozat, önerő megléte,

Előnye:

 • Forint hitel esetén a futamidő első 5 évében a kamat 70%-át, a második 5 évében a kamat 35%-át kitevő állami támogatás vehető igénybe, amennyiben a társasház, felújítási alap képzése a lakás célú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelel, vagyis a hitel nagyon kedvező kamatozású.
 • Ingatlan fedezet nélkül igénybe vehető.
Távhő szolgáltatás ügyintézés
Távhő szolgáltatás ügyintézés
Hulladékszállítás
Hulladékszállítás
Hibabejelentés
Hibabejelentés
Időszakos karbantartási munkák
Időszakos karbantartási munkák
Takarítás
Takarítás
Közgyűlés
Közgyűlés

Elérhetőségeink

Válassz a számodra legkényelmesebb kapcsolatfelvételi lehetőségek közül

Telefon

+36 20 34 03 384

Email

hajduhaz@gmail.com

Videóhívás Messenger vagy Skype segítségével